Psychokomfort

Aby dobrze sobie radzić z własnym życiem i jego przeciwnościami, dobrze poznać mechanizmy, które rządzą naszą, ludzką psychiką i zachowaniem.

Zapraszamy na cykl: Sny - ich istota i znaczenie dla codziennego JA


Co dzieje się gdy zamykamy oczy? Po co nam sny? Dlaczego właśnie TO śnimy? Jak w snach mogą ujawniać się głęboko zakorzenione wzory nazywane w psychologii procesu "mitem życiowym". Na te pytania staramy się znaleźć odpowiedź od wieków. My będziemy zagłębiali się w nie na naszych spotkaniach. I to co najważniejsze poznamy techniki jak czerpać ze snów mądrość, która jest nam potrzebna tu na jawie. Jak wprowadzać w życie jakości, które w sposób symboliczny chcą przedrzeć się do nas z krainy snów? Mądrość i jakość, która potrzebna jest nam jako indywidualnym jednostkom i nam jako większym społecznościom?

Tematy spotkań:
1. Co nauka wie na dzień dzisiejszy o snach? Mózg we śnie, fazy snu. Twórca snów. Sny w religiach, kulturach, wierzeniach.
2. Nieświadomość a marzenia senne. Nieświadomość indywidualna i nieświadomość zbiorowa? Jak sny oddziałują na codzienne życie? Mit życiowy ujawniający się w marzeniach sennych. Jak go odnaleźć?
3. Sny w psychologii - jakie znaczenie przypisywali snom S.Freud, C.G.Jung, A.Mindell?
4. Pojęcie śniącego ciała wg A. Mindella. Z kim widuję się w snach? Co to jest proces pierwotny i proces wtórny - i jak te procesy ujawniają się w snach?
5. Senna rzeczywistość - interpretacja zjawisk sennych ujawniających się w rzeczywistości? Związek symptomów cielesnych ze snami.
6. Techniki pracy ze snami - z perspektywy psychologii procesu. Co sny niosą ze sobą? Jaka wiadomość z nich się wyłania - jak odnaleźć się w ich symbolice? Odmienny stan świadomości i śnienie na jawie, śniące ciało i subtelne sygnały z których wyłaniają się sny.
7. Wprowadzenie do świadomego śnienia: co to jest i jak to działa wg teorii Stephen LaBerge. Niebezpieczeństwa nadużywania świadomego śnienia.

7 spotkań - koszt 300 zł - minimalna grupa 12 osób
we wtorki od 17.30- 19.15

Prowadząca: Dorota Jaślan
Pracuję w nurcie psychologii zorientowanej na proces korzystając jednocześnie ze zdobyczy innych podejść psychoterapeutycznych. Posiadam uprawnienia psychoterapeutki oraz rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu (PTPP) do prowadzenia terapii i pracy z grupami pod stałą superwizją nauczyciela psychologii zorientowanej na proces. Rozpoczęłam prace nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej - w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 20 lat jestem także trenerką biznesu, coachem, autorką opracowań merytorycznych do e-learnigu, filmów/platform szkoleniowych. W pracy trenerskiej specjalizuje się głównie w projektach z zakresu komunikacji, budowania relacji, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, technik prowadzenia skutecznych negocjacji w warunkach szczególnie trudnych, zarządzania stresem i budowanie odporności psychicznej. W 2000 roku uzyskałam Certyfikat Trenera Biznesu TMT Group, w 2011 mentora ? Successful Gender Sensitive Business Support, wydany przez Women?s Business Development Agency UK, od 2015 roku posiadam Certyfikat Coacha PRISM Brain Mapping. W 2020 roku uzyskałam międzynarodowy certyfikat coacha specjalizującego się w procesach sukcesji.

Dorota Jaślan
netBOX - Strony internetowe